Zupčasti reduktori

Zupčasti i zupčasto-nasadni motorni prenosnici

ZUPČASTI REDUKTORI

Zupčasti motorni prenosnici (zupčasti reduktori u nastavku) izrađeni na modularnoj koncepciji omogućuju optimalno rešavanje brojnih pogona raznih radnih mašina s niskim brzinama obrtanja, koji se više ne mogu optimalno rešavati primenom elektromotora. Modularni sistem obezbeđuje veoma veliki broj varijanti prenosnika uz minimalan broj standardnih i tipskih komponenata i sklopova kojima se sistem zasniva. Svi ovi reduktori se standardno proizvode i isporučuju kao zupčasti sa prigrađenim elektromotorima ili ulaznim sklopovima. Osnovna karakteristika ovih zupčstih reduktora je njihovo jednostavno povezivanje sa elektromotorima u vidu tzv. motornih prenosnika čime se postiže dobra saosnost ose elektromotora i ose prvog zupčanika što obezbeđuje dugotrajan i pouzdan rad reduktora. Time se izbegava potreba vezivanja motora za temelj,čime se povećava kompaktnost. Reduktorski elektromotori, koji se koriste kod motornih prenosnika su po svojim električnim karakteristikama identični sa standardnim IEC elektromotorima namenjenim za opštu industrijsku upotrebu.U pogledu mehaničkih karakteristika oni se neznatno razlikuju od standardnih IEC elektromotora, po priključnim merama prirubnice i kraja vratila kao i po ojačanom uležištenju. Reduktori se mogu isporučiti i bez elektromotora kao bezmotorni prenosnici.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kućišta reduktora su od sivog liva, mehanički i termički su stabilna, prigušuju vibracije i konstruisana su za trajni režim rada.Njihovu veličinu određuje max. izlazni obrtni moment.Oblikovana su za rad sa stopalima i bez stopala. Zupčanici su izrađeni od legiranog čelika, struganjem i glodanjem (ili po potrebi rendisanjem). Termičkom obradom i brušenjem površina dobijaju željene karakteristike, što uz pažljivu izradu i stalnu kontrolu obezbeđuje visok kvalitet i pouzdanost različitih stepena prenosa (po standardnom redu R20/3). Vratila prenosnika se proizvode od nelegiranog oplemenjenog čelika, što omogućuje najbolje osobine u pogledu čvrstoće, krutosti i žilavosti. Uležištenje je izvedeno s kotrljajnim ležajevima, što pojednostavljuje montažu i obezbeđuje visoku nosivost. Podmazivanje reduktora bućkanjem omogućuje stvaranje uljnog sloja između zubaca u zahvatu što eliminiše metalni dodir. Pored toga, ulje za podmazivanje odvodi toplotne gubitke na kućište i služi kao zaštita od korozije u radnom i ne radnom stanju reduktora. Zaptivanje kao veoma važan segment pogonske sigurnosti izvedeno je s visokokvalitetnim osovinskim zaptivačima i zaptivnim kapama što onemogućuje curenje ulja i sprečava prodor prašine u reduktor. Lakiranje i zaštita od korozije reduktora standardno se izvodi temeljnom bojom a zatim završnim slojem laka RAL7001 SIVO. Obrađene površine su zaštićene antikorozivnim tankim premazom. Na zahtev kupca je moguće izvesti i drugačije lakiranje i zaštitu.

OZNAKE NA UREĐAJU

 • FR – Pravolinijski zupčasti reduktor – montiranje na stope (B3)
 • FRF – Pravolinijski zupčasti reduktor sa prirubnicom – montiranje (B5)
 • FR..F – Dodatni zupčasti reduktor
 • AD – Otvaranje ulazne strane za montiranje primarnog uređaja
 • LP – Adapter sa kvačilom za IEC prirubnicu ili NEMA prirubnicu
 • LS – Adapter sa kvačilom za IEC B5 prirubnicu ili NEMA prirubnicu
 • LM – Adapter bez kvačila za IEC B14 prirubnicu
 • D, DT, DV, AC kućište motora

IZBOR NAČINA RADA

Konstante uređaja za brzine (pogledajte sledeću OHL tabelu za konverzije). Maksimalna dozvoljena sila “Fx” je manja od date dve. Maksimalne vrednosti dobijene su po formulama: 1.F xL i 2. FxNv koju potire Fx.

U gornjoj tabeli korišćene su sledeće oznake:

 • fB = faktor rada
 • Nla max MaFra = dozvoljeno opterećenje na ispustu (N) na strani izlaza, sila deluje na centralnu tačku ekstenzije kućišta
 • Fre= dozvoljeno opterećenje na ispustu (N) na strani ulaza, sila deluje na centralnu tačku ekstenzije kućišta, učestalost I-brzinskog uređaja i ukupna učestalost. Ge-brzinskog uređaja Nia-izlaz obrtnog momenta (N.m.)
 • Nlamax=maksimalni dozvoljen izlaz obrtnog momenta (n.m.)
 • Na=brzina na izlazu (r/min)
 • Ne=brzina na ulazu (r/min)
 • Pe=izračunata snaga ulaza u uređaj za brzinu (kw)
 • Pm=stepenovana snaga uključenog motora (kw)
 • Kg=težina bez ulja i bez kočnice
 • Ukupna efikasnost uređaja za brzinu


Efikasnost uređaja za brzinu najbolje se određuje uz pomoć frikcije brzina i zupčanika, koja se kreće u rasponu od 94 za 3 faze redukcije brzine do 98 za jednu fazu redukcije brzine.

Položaj montiranja reduktora

Odgovarajuća viskoznost maziva doprinosi frikciji brzina, tako da reduktor brzina može u potpunosti da se koristi za svoju namenu, onda kada su u pitanju velika opterećenja ili uticaj opterećenja. U gornjoj tabeli dat je izbor maziva za Fixed Star reduktor brzina.

Imate pitanja?

Elektromotors Bane d.o.o. Vam je na raspolaganju.