Vibromotori

 • Temperatura okoline treba da bude od -20 ~ +40ºC i nadmorska visina ne treba da bude viša od 1000m
 • Frekvencija: 50Hz/60Hz
 • Nominalni napon : 220V/380V, 230V/400V, 230V/460V (tip povezivanja Υ/Δ, ΥΥ/Υ)
 • Klasa izolacije: Fa
 • Klasa zaštite: IP65
  Radni tip: S1
 • (neprekidan)

Karakteristike

MONTAŽA

 1. Pre upotrebe, proveriti da li je vibro motor oštećen prilikom transporta, da li ima vlage u njemu i da li je zavrtanj labav ili ne
 2. Proveriti da li pločica sa osnovnim podacima odgovara tom tipu vibro motora
 3. Vibro motor treba da bude fiksiran za radnu povrsinu, bez neravnina (podloga mora biti glatka)
 4. Dno zavrtnja trebalo bi da bude fiksirano i zabravljeno kako bi se onemogucilo labavljenje

POVEZIVANJE VIBRO MOTORA

 1. Šema povezivanja se nalazi ispod poklopca za struju
 2. Ubaciti kablove za napajanje u maticu (uvodnik), zatim povezati žice na odgovarajuće priključne kolone i uveriti se da je rastojanje između dve žice veće od 8 mm
 3. Kablovi za napajanje treba da budu sa četiri jezgra (3 faze) ili tri jezgra (1 faza) sa jednom zeleno-žutom žicom za uzemljenje
 4. Zeleno-žuta žica mora biti uzemljena da bi se izbegao električni udar usled pogrešnog povezivanja
 5. Primena kondenzatora monofaznog vibromotora treba da bude ista kao i na uputstvu sa pločice, spoljni deo kondenzatora korisnik mora sam povezati
 6. Pri korišćenju, vibro motor treba zaštiti kako ne bi došlo do preopterećenja i kratkog spoja

PODEŠAVANJE EKSCENTRIČNOG BLOKA (TEGOVA NA OSOVINI VIBRO MOTORA)

 1. Promena centrifugalne sile se realizuje podešavanjem ugla ekscentričnog bloka
 2. Otvoriti poklopac na vrhu vibro motora
 3. Podešavanje lima ekscentričnog bloka: olabaviti fiksni zavrtanj na ekscentričnom bloku, okrenuti za 180º odgovarajuci broj ekscentričnog bloka prema zahtevu a zatim vratiti fiksiran zavrtanj. Odnos između podešenog broja lima i centrifugalne sile se nalazi na priloženoj tabeli. Obratiti pažnju da pravac i broj obe strane vibro motora budu iste, u suprotnom to će uticati na rad i efekat vibracija vibro motora
 4. Podešavanje okruglog ekscentričnog bloka (videti skicu)
 5. Podešavanje ekscentričnog bloka u obliku lepeze (videti skicu)
 6. Fiksiranje gornjeg poklopca
 7. Kada su pozicije dve strane ekscentričnog bloka iste, snaga vibracije od 50Hz je 70% vremena od 60Hz
 8. Skladištenje i transport
Imate pitanja?

Elektromotors Bane d.o.o. Vam je na raspolaganju.