Trofazni asinhroni motori YE2

Zatvoreni trofazni asihroni elektromotori sa kaveznim rotorom tipa LH proizvode se sa prigradnim merama po preporukama MEĐUNARODNE ELEKTROTEHNIČKE KOMISIJE (International electrotechnical commission – IEC).

Karakteristike

Napon i učestanost

Motori se standardno izrađuju za nominalni napon mreže 3 x 380V, 50 Hz. Na poseban zahtev motori se mogu izrdaiti i za druge napone do 660V,kao i za sve ostale učestanosti u opsegu od 42 Hz do 60 Hz. Motori mogu bez smanjenja snaga biti priključeni na mrežu nominalne učestanosti u kojoj napon odstupa za ± 5% od nominalne vrednosti. Trofazni elektromotori se mogu priključiti na frekventne regulatore, što znači da se pomoću frekvencije može smanjivati i povećavati brzina elektromotora.

Snaga

Nominalne snage motora su za trajan rad, temperaturu ambijenta do 40ºC, nadmorsku visinu do 1000m, nominalni napon napajanja i nominalnu učestanost. Za posebne uslove rada, temperaturu okoline veću od 40ºC, nadmorsku visinu veću od 1000m, često pokretanje ili pokretanje većih zamajnih masa, obratiti se posebnim upitom.

Hladjenje

Motori su površinski hlađeni pomoću sopstvenog ventilatora koji je zaštićen metalnim pokrivačem. Kod svih motora do osne visine 200 ventilatori su izrađeni od polipropilena. U ostalim slučajevima su od aluminijumske legure.

Mehanička zaštita

Motori se izrađuju kao potpuno zatvoreni, stepena zaštite IP54 (IEC publikacija 34-5). Delovi pod naponom i unutrašnji pokretni delovi zaštićeni su od taloženja fine prašine i od prskanja vode bez naročitog pritiska iz svih pravaca. Zaštita priključne kutije je IP55 čime je onemogućen prodor vode koja u mlazevima prska sa svih strana.

Izrada i oblik

Kućišta motora do osne visine 132 su od visokokvalitetne aluminijumske legure. Poklopci statora za oblik IM B3 su takođe od legure aluminijuma, a konstrukciono su ojačani rebrima koja obezbeđuju čvrst smeštaj ležaja u glavčini poklopca. Kućišta i poklopci statora, od osne visine 160 do 315, izrađeni su od sivog livenog gvožđa. Motori se izvode u tri osnovna oblika IM B3 (IM 1001), IM B5 (IM 3001), a do osne visine 112 i u obliku B14 (IM 3601). Svi navedeni oblici su prema preporukama IEC 60034-7.

Buka

Motori standarno zadovoljavaju nivo buke prema standardu IEC 60034, deo 9. Motori serije Y2 su mnogo efikasniji, imaju veći startni obrtni moment, veću klasu zaštitei izolacije, proizvode manje buke, atraktivnijeg su izgleda i bolje organizacione strukture u poređenju sa Y serijom elektromotora. Ipak imaju isti nivo snage po IEC standardu. Ocenjena voltaža im je 380V, frekvencija 50Hz, klasa zaštite IP54, rashladni uzorak IC 0141. Motori do 3KW odgovaraju Y ulazu, a oni od 4KW odgovaraju delta (Δ) ulazu. Minimlna temperatura na kojoj rade je 20 stepeni celzijusa, a najviša preporučena 40 stepeni celzijusa.

Brzina obrtanja

U tabelama su prikazane brzine obrtanja pri naznačenom naponu i opterećenju motora.

Ležajevi

Tehničko rešenje uležištenja obezbeđuje miran i dugotrajan rad motora.

Izolacija namotaja

Namotaji motora izvedeni su izolacijom klase F. Ovaj sistem izolacije podnosi nad temperaturu od 150 K iznad temperature ambijenta od 40ºC. Zagrevanje motora zadovoljava klasu izolacije B (80 K).

Imate pitanja?

Elektromotors Bane d.o.o. Vam je na raspolaganju.